Giáo án Toán 6: Ôn thi giữa học kì 2 bộ sách Kết nối tri thức

Giáo án Toán 6: Ôn thi giữa học kì 2 bộ sách Kết nối tri thức. Link google drive tải miễn phí giáo án ôn tập giữa kỳ II môn Toán lớp 6. Tải giáo án ôn tập kì 2 sách KNTT bản đầy đủ năm 2023-2024.

Giáo án Toán 6: Ôn thi giữa học kì 2 bộ sách Kết nối tri thức

Giáo án Toán 6: Ôn thi giữa học kì 2 bộ sách Kết nối tri thức. Link google drive tải miễn phí giáo án ôn tập giữa kỳ II môn Toán lớp 6.

Tiết 76: ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ II

I.  Mục tiêu

1. Về kiến thức:

Hệ thống được kiến thức về phân số bằng nhau; Tính chất cơ bản của phân số; Rút gọn phân số; Quy đồng mẫu số nhiều phân số; So sánh phân số; Các phép tính cộng, trừ phân số.

Vận dụng được tính chất cơ bản của phân số trong tính toán với phân số.

Thực hiện tốt các bài tập tính toán với số thập phân. Biết cách làm tròn và ước lượng.

Vận dụng các bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm vào các bài toán thức tế.

2. Về năng lực:

* Năng lực chung:

Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.

Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

* Năng lực đặc thù:

- Năng lực giao tiếp toán học: HS có kiến thức hệ thống về phân số và số thập phân để làm các bài tập tổng hợp.

- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, … để tìm được mối liên hệ giữa các phép toán từ đó áp dụng để giải một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.

3. Về phẩm chất:

- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.

- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.

- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.

II. Thiết bị dạy học và học liệu

1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ hoặc máy chiếu.

2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm.

Giáo án Toán 8 Kết nối tri thức 2023: Công thức lãi kép

Tải đề thi học kỳ 2 Toán lớp 8

III. Tiến trình dạy học

1. Hoạt động 1: Mở đầu (5 phút)

a)  Mục tiêu:

 • Học sinh viết lại được khái niệm phân số; định nghĩa phân số bằng nhau; tính chất cơ bản của phân số.
 • HS phát biểu lại được quy tắc rút gọn phân số; nêu lại được định nghĩa phân số tối giản.
 • HS phát biểu lại được quy tắc quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu số dương.
 • HS viết được quy tắc so sánh hai phân số cùng mẫu, hai phân số không cùng mẫu.
 • HS phát biểu được quy tắc cộng hai phân số.
 • HS viết lại được tính chất cơ bản phép cộng phân số, viết lại được quy tắc trừ hai phân số.
 • HS phát biểu được khái niệm, cách viết số thập phân, so sánh hai số thập phân.
 • HS phát biểu được các quy tắc cộng, trừ, nhân, chia số thập phân, quy tắc làm tròn và ước lượng, tính tỷ số phần trăm của hai số.

b)  Nội dung:

 • Hoàn thành 8 câu hỏi GV đưa ra về các kiến thức đã học về phân số.

c)  Sản phẩm:

 • Câu trả lời 8 câu hỏi GV đưa ra

d)  Tổ chức thực hiện:

Hoạt động của GV và HS

Nội dung

* GV giao nhiệm vụ học tập 1:

Trả lời các câu hỏi

1.   Hãy nêu khái niệm phân số; định nghĩa phân số bằng nhau; tính chất cơ bản của phân số.

2.  Hãy phát biểu quy tắc rút gọn phân số; định nghĩa phân số tối giản.

3.  Hãy phát biểu quy tắc quy đồng mẫu nhiều

phân số với mẫu số dương.

4.  Hãy viết quy tắc so sánh hai phân số cùng

mẫu, hai phân số không cùng mẫu.

5.   Phát biểu quy tắc cộng hai phân số. Tính chất cơ bản phép cộng phân số, viết quy tắc trừ hai phân số.

6.  Nêu cách viết số thập phân. Số thập phân âm, số thập phân dương. So sánh hai số thập phân.

7.  Nêu các phép toán với số thập phân? Từ đó

tính giá trị biểu thức với số thập phân

8.  Nêu quy tắc làm tròn và ước lượng. Khái

niệm tỉ số và tỉ số phần trăm.

* HS thực hiện nhiệm vụ 1:

-  HS thực hiện các yêu cầu trên theo 4 nhóm. Nhóm 1: câu 1, 2; Nhóm 2: câu 3, 4; Nhóm 3:

câu 5, 6; Nhóm 4: Câu 7, 8.

-  HS trình bày nội dung câu trả lời vào bảng phụ

* Báo cáo, thảo luận 1:

Chia lớp thành 4 nhóm

-  GV yêu cầu 4 HS của 4 nhóm lên treo bảng phụ.

-  Cả lớp quan sát và nhận xét.

* Kết luận, nhận định 1:

GV khẳng định kết quả đúng, đánh giá mức độ hoàn thành của HS.

I. Ôn tập lý thuyết

1. Phân số

* Quy tắc rút gọn phân số: Muốn rút gọn một phân số, ta chia cả tử và mẫu của phân số cho một ước chung (khác 1 và -1) của chúng.

- Phân số tối giản (hay phân số không rút gọn được nữa) là phân số mà tử và mẫu chỉ có ước chung là 1 và -1.

* Muốn quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu số dương ta làm như sau:

-    Tìm một bội chung của các mẫu (thường là BCNN) để làm mẫu chung.

-  Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng

cách chia mẫu chung cho từng mẫu).

-  Nhân tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng.

* So sánh hai phân số cùng mẫu: Trong hai phân số có cùng một mẫu dương, phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn.

- Muốn so sánh hai phân số không cùng mẫu, ta viết chúng dưới dạng hai phân số cùng một mẫu dương rồi so

Giáo án Toán 8 Bài 18: Thu thập và phân loại dữ liệu - KNTT 2023

2.  Hoạt động 2: Hình thành kiến thức

3. Hoạt động 3: Luyện tập (37 phút)

a)  Mục tiêu:

 • HS vận dụng được các kiến thức vừa ôn tập vào làm được các dạng bài tập tự luận: Thực hiện phép tính, tính nhanh, tìm x và bài toán thực tế.
 • HS được rèn luyện các kĩ năng tính toán, trình bày.

Link tải Giáo án Toán 6: Ôn thi giữa học kì 2 bộ sách Kết nối tri thức bản đầy đủ file pdf.

Quý thầy/cô vui lòng tìm kiếm với từ khoá giao an toan 6 sach ket noi tri thuc howto60s để có tải trọn bộ giáo án điện tử cần thiết khác nhé.

Từ khoá: giao an toan 6 on thi giua hoc ki 2 bo sach ket noi tri thuc, giao an toan 6 chu de ôn thi giua ki 2, tai giao an on tap giua ki II sach ket noi tri thuc

How To 60s

How To 60s

Kinh nghiệm, thủ thuật hay trong công việc hàng ngày